Provozní řád šk.jídelny ZŠ

Provozní řád školní jídelny ZŠ v Kostelci nad Labem od 1. 9. 2019

 

 1. Ve školní jídelně se mohou stravovat všichni žáci Základní školy Terezy Stolzové v Kostelci nad Labem a její zaměstnanci.
 2. Školní jídelna (výdejna obědů) je v provozu ve školním roce mimo všechny školní prázdniny a svátky v pondělí až pátek od 11.45 do 13.45 hod (poslední výdej). Dohled nad nezletilými strávníky zajišťují pedagogové. Vstup do budovy je uzamčen.
 3. Obědy ve školní jídelně se skládají z polévky, hlavního chodu a nápoje. Ceny za celý oběd činí:
  • 1. – 4. třída ZŠ            28,- Kč      věk do 10ti let včetně
  • 5. – 8. třída ZŠ            30,- Kč      věk do 14ti let včetně
  • 9. třída ZŠ                   34,- Kč      věk 15 let a starší

Velikost porce je určená věkem dítěte, kterého dosáhne do konce školního roku, tj. do 31.8.

 1. Stravné lze platit v hotovosti v kanceláři Jídelny na Marjánce, T. G. Masaryka 1124, a to v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod, nejpozději poslední den běžného měsíce na měsíc následující, nebo převodem na účet k 15. dni běžného měsíce na následující měsíc. Je možné stravovat se pouze některé dny v měsíci.
 2. Při výdeji obědů se strávník identifikuje bezkontaktním čipem (130,- Kč) nebo kartou (40,- Kč), které si zakoupí v kanceláři Jídelny na Marjánce. V případě, že strávník při výdeji neprokáže, že má stravu zaplacenou, dostane pouze polévku a nebo vyplní tzv. STVRZENKU a dostane celé jídlo.
 3. Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel. Všichni strávníci mají automaticky přihlášen oběd č. 1. Změnu na oběd č. 2 lze provést přes internetové stránky strava.cz, nebo prostřednictvím mobilní aplikace. V jídelně ZŠ je zřízen objednávkový terminál, kde si strávníci mohou prostřednictvím identifikační karty nebo čipu vybrat jídlo na následující dny. Návod na obsluhu objednávkového terminálu je přímo v jídelně.
 4. Přihlásit nebo odhlásit obědy lze v kanceláři Jídelny na Marjánce v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod – osobně i telefonicky na čísle 326 981 138. Přihlásit nebo odhlásit oběd na aktuální den je možno pouze do 7:00 hod, odhlášky přijaté po 7:00 hod budou provedeny až od následujícího dne. V případě neplánované absence (nemoc) lze neodhlášený oběd vyzvednout do přinesených nádob ve výdejně školní jídelny. Toto platí pouze pro první den neplánované absence.
 5. Veškeré změny stravování (odhlášky, přihlášky, změny obědů) lze provádět i elektronicky prostřednictvím internetových stránek strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace strava.cz. Změny lze provést i na aktuální den, ale pouze do 6:30 hod. Aktivace stravy.cz a přihlašovací údaje jsou k vyzvednutí v kanceláři Jídelny na Marjánce. Aktualizace dat se provádí každý pracovní den v 6:30 hod a 14:30 – 15:00 hod.
 6. V den ředitelského volna se zaměstnanci ZŠ stravují ve školní jídelně za obvyklých podmínek. Žákům budou automaticky obědy odhlášeny. Žáky, kteří budou ve školní družině, přihlásí rodiče na oběd v kanceláři Jídelny na Marjánce.
 7. Případné připomínky je možno řešit osobně v kanceláři Jídelny na Marjánce.

Gabriela Lecková, vedoucí ŠJ