ZŠ T. Stolzové - Kostelec nad Labem - Provozní řád ZDE

 

Přihlašování stravy na nový školní rok

I ve školním roce 2022/2023 zůstává zprovozněna kancelář v budově Základní školy v Kostelci na náměstí. Vstup vraty napravo od autobusové zastávky do dvora a vlevo.

Kancelář je otevřena od 6:30 – 15:00hodin. Telefon zůstává 722 081 324.

Nové strávníky ZŠ je potřeba přihlásit osobně v kanceláři -  je potřeba zakoupit identifikační čip v hodnotě 130,-Kč.

U strávníků kteří pokračují dále a platí přes účet, se nic nemění. Číslo účtu i variabilní symbol zůstává. Změna se týká pouze dětí, které přecházejí na vyšší stupeň.

Obědy se mohou odhlašovat přes aplikaci „Strava“  nebo telefonicky, vždy do 12ti hodin na další pracovní den.

Děti, které nebudou na daný den přihlášené, mohou dostat pouze polévku, případně jídlo které není kusové. Suroviny se objednávají na aktuální počty.

Strava se přihlásí automaticky pouze pokud přijde platba na účet a to vždy jen na následující měsíc. V jiném případě, si musí rodiče stravu přihlašovat sami přes aplikaci „Strava“