MŠ Kostelec Provozní řád - ZDE

 

Přihlašování stravy na nový školní rok

I ve školním roce 2022/2023 zůstává zprovozněna kancelář v budově Základní školy v Kostelci na náměstí. Vstup vraty napravo od autobusové zastávky do dvora a vlevo.

Kancelář je otevřena od 6:30 – 15:00hodin. Telefon zůstává 722 081 324.

U strávníků kteří pokračují dále a platí přes účet, se nic nemění. Číslo účtu i variabilní symbol zůstává. Změna se týká pouze dětí, které mají od tohoto školního roku odloženou docházku.

Obědy se mohou odhlašovat přes aplikaci „Strava“  nebo telefonicky, vždy do 12ti hodin na další pracovní den.

Děti, které nebudou na daný den přihlášené, není možné z provozních důvodů přijmout do školky. Suroviny se objednávají na aktuální počty.

Strava se přihlásí automaticky pouze pokud přijde platba na účet a to vždy jen na následující měsíc. V jiném případě, si musí rodiče stravu přihlašovat sami přes aplikaci „Strava“