Provozní řád šk.jídelny MŠ

Provozní řád jídelny MŠ v Kostelci n/L od 1. 9. 2018

1) V jídelně MŠ se stravují všichni žáci Mateřské školy v Kostelci nad Labem
a její zaměstnanci.

2) Jídlo se do MŠ dováží těsně před výdejem z Jídelny na Marjánce.
Doba výdeje:

Přesnídávka: 8.45 hod.
Oběd: 11.45 hod.
Svačina: 14.15 hod.

3) Strava se platí hotově v Jídelně na Marjánce, T. G. Masaryka 1124 a to
v pracovní dny od 6.30 do 15.00 hodin, nejpozději poslední den běžného
měsíce na měsíc následující nebo převodem na účet.
4) Ceny pokrmů:                                                          Odložená docházka

NOVĚ OD 1.5.2019

Přesnídávka:            9,- Kč                                                               9,- Kč
Oběd:                       25,- Kč                                                             28,- Kč
Svačina:                     9,- Kč                                                                9,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------
Stravné za celý den: 43,- Kč                                                      46,- Kč

Je-li dítě v době výdeje oběda přítomno v MŠ, je pro něj stravování
povinné podle Vyhlášky o mateřských školách č. 35/1992 § 8, odst. 1.

5) Odhlásit obědy lze přímo v MŠ do sešitu k tomu určenému do 7.00 hodin
(odhlášky do sešitu neplatí pro odloučené pracoviště MŠ 5 - Sovička)
nebo do 7.00 hodin ráno osobně v Jídelně na Marjánce, T. G. M.1124
nebo telefonicky na čísle: 326 981 138. Odhlášky po 7.00 hodině budou
provedeny až od následujícího dne.V případě neplán.absence (nemoc) lze
včas neodhlášený oběd vyzvednout do přinesených nádob v MŠ. Toto platí
pouze pro první den neplánované absence.

6) Přihlásit stravu lze také nejpozději do 7,00 hodin v Jídelně na Marjánce
osobně nebo telefonicky. (Začátek stravování v průběhu měsíce např.
po ukončení nemoci.)

8) K odhašování, přihlašování a změnám obědů jsou k dispozici stránky
www.strava.cz. Na těchto stránkách je možné provádět veškeré změny stravy
a to i na daný den, ale pouze do 6,30 hod.
Aktivace a přihlašovací údaje jsou k vyzvednutí v kanceláři Jídelny na Marjánce.
Bez aktivace není možné se do aplikace přihlásit.
Aktualizace dat se provádí každý den v 6,30hod. a 14,30 - 15,00hod.

9) Případné připomínky jde řešit osobně v kanceláři Jídelny na Marjánce.

Lecková Gabriela, vedoucí ŠJ