Provozní řád šk.jídelny MŠ

Provozní řád jídelny MŠ v Kostelci nad Labem od 1. 9. 2019

 1. V jídelně MŠ se stravují všichni žáci Mateřské školy v Kostelci nad Labem a její zaměstnanci. Dohled nad nezletilými strávníky zajišťují zaměstnanci MŠ. Vstup do budovy je uzamčen.
 2. Jídlo se do MŠ dováží těsně před výdejem.

Doba výdeje:

 • Přesnídávka:       8:45 hod
 •  Oběd:                  11:45 hod
 • Svačina:              14:15 hod
 1. Ceny stravného činí: do 6 let věku                  odložená školní docházka
 • Přesnídávka                                 9,- Kč                           9,- Kč
 • Oběd                                            25,- Kč                         28,- Kč
 • Svačina                                          9,- Kč                           9,- Kč

Celodenní stravování:             43,- Kč                           46,- Kč

 1. Je-li dítě v době výdeje oběda přítomno v MŠ, je pro něj stravování povinné podle Vyhlášky o mateřských školách č. 35/1992 § 8, odst. 1.
 2. Stravné lze platit v hotovosti v kanceláři Jídelny na Marjánce, T. G. Masaryka 1124, a to v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod, nejpozději poslední den běžného měsíce na měsíc následující, nebo převodem na účet k 15. dni běžného měsíce na následující měsíc.
 3. Přihlásit nebo odhlásit obědy lze v kanceláři Jídelny na Marjánce v pracovní dny od 6:30 do 15:00 hod – osobně i telefonicky na čísle 326 981 138. Odhlásit obědy lze i přímo v MŠ do sešitu k tomu určenému (neplatí pro MŠ Sovička). Přihlásit nebo odhlásit oběd na aktuální den je možno pouze do 7:00 hod, odhlášky přijaté po 7:00 hod budou provedeny až od následujícího dne. V případě neplánované absence (nemoc) lze neodhlášený oběd vyzvednout do přinesených nádob v MŠ. Toto platí pouze pro první den neplánované absence.
 4. Veškeré změny stravování (odhlášky, přihlášky) lze provádět i elektronicky prostřednictvím internetových stránek strava.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace strava.cz. Změny lze provést i na aktuální den, ale pouze do 6:30 hod. Aktivace stravy.cz a přihlašovací údaje jsou k vyzvednutí v kanceláři Jídelny na Marjánce. Aktualizace dat se provádí každý pracovní den v 6:30 hod a 14:30 – 15:00 hod.
 5. Případné připomínky je možno řešit osobně v kanceláři Jídelny na Marjánce.

Gabriela Lecková, vedoucí ŠJ