Ceny stravného ZŠ od 1.5.2019

Vážení rodiče,
Vzhledem k neustálému růstu cen surovin jsme nuceni přistoupit k úpravě finančních limitů
na nákup potravin pro vaše děti již od 1.5.2019
Věříme, že navýšení finančního limitu povede též ke zkvalitnění školního stravování,
které bylo za současných finančních podmínek velmi obtížné.
Strávníci 7-10 let 28,- Kč/oběd 616,-Kč/měsíčně
Strávníci 11-14 let 30,- Kč/oběd 660,-Kč/měsíčně
Strávníci 15 a více let 34,- Kč/oběd 748,- Kč/měsíčně
Nové zálohy se budou platit od 1.9.2019.( 15.8.2019)
Rozdíl za květen a červen bude individuálně řešen z přeplatků nebo osobně s rodiči.
Strávník, který nebude mít dostačující přeplatek, doplatí chybějící rozdíl.