Nabízíme: chlebíčky, obložené mísy, kanapky .......

 

OBJEDNÁVKY  CHLEBÍČKŮ  PŘIJÍMÁME  OD  PODNĚLÍ  DO  SOBOTY

NA  NEDĚLI  OBJEDNÁVKY  N E P Ř I J Í  M Á M E

OBJEDNÁVKY VĚTŠÍHO  MNOŽSTVÍ  DO 8:30 hod NA NÁSLEDUJÍCÍ DEN

OBJEDNÁVKY NA TEL: 722 081 324, 602 183 189