CENY STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Děti školkové do 6ti let
přesnídávka:                        9,- Kč
oběd:                                    25,- Kč
svačina:                            9,- Kč
Celodenní stravné 43,- Kč (měsíčně 946,-Kč)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc
Děti s odloženou školní docházkou (starší 6ti let):
 přesnídávka:          9,- Kč
oběd:               28,- Kč
svačina:               9,- Kč
Celodenní stravné 46,- Kč (měsíčně 1012,-Kč)