CENY STRAVNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Děti školkové do 6ti let
přesnídávka:                        11,- Kč
oběd:                                    25,- Kč
svačina:                            11,- Kč
Celodenní stravné 43,- Kč (měsíčně 1034,-Kč)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxc
Děti s odloženou školní docházkou (starší 6ti let):
 přesnídávka:          11,- Kč
oběd:               28,- Kč
svačina:               11,- Kč
Celodenní stravné 46,- Kč (měsíčně 1100,-Kč)