Ceny stravného MŠ od 1.5.2019

Vážení rodiče,

Vzhledem k neustálému růstu cen surovin jsme nuceni přistoupit k úpravě finančních limitů
 na nákup potravin pro vaše děti již od 1.5.2019
Věříme, že navýšení finančního limitu povede též ke zkvalitnění školního stravování,
které bylo za současných finančních podmínek velmi obtížné.
Od 1.5.2019 upravujeme ceny takto: měsíční zálohy
odložená docházka odložená docházka
Strávníci do 6 let přesn.   9,- Kč
oběd 25,- Kč (28,- Kč) 946,- Kč   ( 1.012,- Kč )
svač.   9,- Kč  
celodenní 43,- Kč (46,- Kč)
Nové zálohy se budou platit od 1.9.2019.( 15.8.2019)
Rozdíl za květen a červen bude individuálně řešen z přeplatků nebo osobně s rodiči.
Strávník, který nebude mít dostačující přeplatek, doplatí chybějící rozdíl.