Ceny stravného MŠ od 1.9.2018

 

 

Celodenní stravné v MŠ:    

 

děti s odloženou školní docházkou (starší 6ti let):

přesnídávka:      7,- Kč                                     přesnídávka:          7,- Kč
oběd:               20,- Kč                                     oběd:                  22,- Kč
svačina:             7,- Kč                                     svačina:                7,- Kč
=================================================================
C E L K E M :    34,- Kč                                   C E L K E M :        36,- Kč